Salı , Mart 2 2021
Anasayfa / Proje Çalışmalarım

Proje Çalışmalarım

Uluslararası proje ve çalışmalar

  1. LPS15017-Global Premix-Soliqua: A multi-center open-label parallel group randomized controlled trial to compare iGlarLixi versus premixed insulin in patients with type 2 diabetes who have failed to achieve glycemic control with basal insulin and oral antidiabetic agents EudraCT Number: 2017-003370-13 Start Date*: 2018-10-10 (2018- )
  2. EFC14828//AMPLITUDE-O: A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled, Parallel-group, Multicenter Study to Evaluate the Effect of Efpeglenatide on Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes Patients at High Cardiovascular Risk. ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03496298. (2018- )
  3. DUAL™VIII: A 104 Week Clinical Trial Comparing Long Term Glycaemic Control of Insulin Degludec/Liraglutide (IDegLira) Versus Insulin Glargine Therapy in Subjects With Type 2 Diabetes Mellitus (DUAL™ VIII). ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02501161. (2015-2017)
  4. IDMPS (DIREG_R_05941): International Diabetes Manangement Practices Study; Uluslararası diyabet tedavisi uygulamaları çalışması: Tip 1 ve 2 diabetes mellitus hastalarının tedavi yönetimindeki uygulamaların değerlendirildiği çok merkezli, kesitsel, gözlemsel çalışma. (2011-2012)
  5. MK0941-018: İnsülin Tedavisiyle Glisemik Kontrolün Yetersiz Olduğu Tip 2 Diyabetli Hastalarda MK-0941’in İncelendiği Faz IIa, Çok-Merkezli, Randomize, Çift-Kör, Plasebo-Kontrollü Klinik Çalışma (Faz II Çalışma) (2009-2010)
  6. MK0431-102:Glisemik Kontrolün Yetersiz Olduğu Tip 2 Diabetes Mellituslu  Hastalarda Sitagliptin ve Pioglitazonun Birlikte Uygulandığı, Çok-Merkezli, Randomize, Çift-Kör Çalışma (Faz III Çalışma) (2009-2010)

Ulusal proje ve çalışmalar

  1. DİYALOG çalışması (CLAF237ATR02): Metformin ile diğer oral antidiyabetikleri ikili kombinasyon olarak kullanan tip 2 diyabetes mellitus hastalarında tedavi ile ilişkili tolerabilite faktörlerinin değerlendirildiği kesitsel çalışma.
  2. IDEAL çalışması (DIEREGL065538): Tip 2 diaybetes mellitus hastalarında Türk hekimlerinin bazal plus insülin tedavisine yaklaşımlarının belirleneceği retrospektif ve kesitsel fazları olan tanımlayıcı çalışma.