Salı , Mart 2 2021
Anasayfa / Kongre-Sempozyum Çalışmalarım

Kongre-Sempozyum Çalışmalarım

 1. Diyabet Teknolojileri Kursu, Sürekli Glukoz İzleme Cihaz Verilerinin Hasta Örnekleri ile Değerlendirilmesi (Konuşmacı). 40. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 09-13 Mayıs 2018, Antalya.
 2. Organ yetersizliği geliştiğinde diyabet tedavisi ve takibi nasıl yapılmalı? (Panel-3), Böbrek Yetersizliği (Konuşmacı). 54.Ulusal Diyabet Kongresi, 18-22 Nisan 2018, Antalya.
 3. Endokrinoloji Konferansı, İnsülin Pompası ve Uygulaması (Oturum Başkanlığı). 8. Uludağ Hemşirelik Kongresi. 04-07.03.2018, Uludağ, Bursa
 4. Endokrinoloji Paneli, Hipofizer İnsidentalomalar (Konuşmacı). 14. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi. 04-07.03.2018, Uludağ, Bursa
 5. Bilimsel kurul üyeliği. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 2. Diyabet ve Obezite Sempozyumu 2018, 2. Hemşirelikte Mezuniyet Sonrası Diyabet Sempozyumu. 2-4 Mart 2018, İstanbul
 6. Uyku ve Metabolik Hastalıklar (konuşmacı). SBÜ Bursa Yüksek İhtisas EAH Uyku ve Uyku Bozuklukları Toplantısı. 26.09.2017, Bursa, Türkiye
 7. Gebelik ve Diyabet (2 olgu) (Konuşmacı). Türkiye Diyabet Vakfı, Diyabezite: 1. Ulusal Adipozit Kökenli Kronik Hastalıklar Sempozyumu. 15-17.Aralık.2017, İstanbul, Türkiye
 8. Nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı tanı, sınıflandırma (Çalıştay). Türkiye Diyabet Vakfı, İnsülin Direnci ve NASH çalıştayı. 24-26.Şubat.2017, Bodrum, Türkiye
 9. Kongre başkan yardımcısı. 6.Bursa Eğitim Günleri, Palyatif Bakım ve Beslenme Sempozyumu ve Kateter Bakım Sanatı Kursu, 5-6 Mayıs 2017, Bursa, Türkiye.
 10. Palyatif bakıma yaklaşım (Oturum Başkanı). 6.Bursa Eğitim Günleri, Palyatif Bakım ve Beslenme Sempozyumu ve Kateter Bakım Sanatı Kursu, 5-6 Mayıs 2017, Bursa, Türkiye.
 11. Düzenleme kurulu üyeliği. 2.Bursa Onkoloji Günleri. 29-30 Nisan 2017, Bursa, Türkiye.
 12. Diyabet tedavisinde yeni teknolojiler – Pompalar. 53. Ulusal Diyabet Kongresi, 19 – 23 Nisan 2017, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
 13. Gebelikte Diyabet (Oturum Başkanı). 13. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, Hemşirelik programı. 5-8 Mart 2017, Uludağ, Bursa.
 14. Tip 2 Diyabette Metformin Sonrası Uygulanacak İnsülin Dışı Tedavi Yaklaşımları – Sekretagoglar ve Akarboz (Konuşmacı). 13. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 5-8 Mart 2017, Uludağ, Bursa.
 15. Diyabet kursu – Diyabetik hasta takibi (Konuşmacı). 2. Aile Hekimliği Kongresi, 5-8 Mart 2017, Uludağ, Bursa.
 16. Diyabet kursu – Reaktif hipoglisemi (Konuşmacı). 2. Aile Hekimliği Kongresi, 5-8 Mart 2017, Uludağ, Bursa.
 17. Diyabet kursu (Oturum Başkanı). 2. Aile Hekimliği Kongresi, 5-8 Mart 2017, Uludağ, Bursa.
 18. Klavuzlar eşliğinde diferansiye tiroid kanserlerine yaklaşım – Endokrinolojik açıdan (Konuşmacı). Diferansiye tiroid kanserine multidisipliner yaklaşım sempozyumu, 11 Şubat 2017, Bursa, Türkiye.
 19. Düzenleme kurulu üyeliği. 5.Bursa Eğitim Günleri, 1.Bursa Onkoloji Günleri, Kanser Sempozyumu, 2-3 Nisan 2016, Bursa, Türkiye.
 20. Diyabetik hastaya yaklaşım (Konuşmacı).  Bursa Aile Hekimliği Derneği (BURSAHED), Birinci Basamakta Diyabet, Hipertansiyon ve Metabolik Sendrom Sempozyumu, 17-19 Mayıs 2015, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
 21. Düzenleme kurulu üyeliği. 4.Bursa Eğitim Günleri, Bağımlılık Sempozyumu, 13-15 Şubat 2015, Bursa.
 22. Diyabette İnsülin Salgılatıcılar ve α Glukozidaz İnhibitörleri (Konuşmacı). Uludağ Endokrin Günleri, 15.11.2014, Bursa.
 23. Diyabette yaşam tarzı. Tip 2 Diyabet Tedavisine Yaklaşım (Konuşmacı). Bursa Tabip Odası,  Sürekli Tıp Eğitimi Bilimsel Toplantısı. 09.01.2013, Bursa.
 24. Obezitede endojen faktörler (Konuşmacı). 2.Bursa Eğitim Günleri, Obezite Sempozyumu, 08-10 Şubat 2013, Bursa.
 25. Düzenleme kurulu üyeliği. 2.Bursa Eğitim Günleri, Obezite Sempozyumu, 08-10 Şubat 2013, Bursa.
 26. Radyoterapi inme riskini arttırır mı? (Konuşmacı). 8. Hipofiz Sempozyumu, 31 Mart 2012, Ankara.